2006/Aug/11

วันนี้จะมาบอกเรื่องข้อความมุมบนขวายที่มันจะมีมาตั้งแต่เปิดบลอคกันทุกคนแล้ว

มีบางคนไม่เอาไว้ จัดการลบทิ้งไปแล้วเรียบร้อยก็มี

หลังจากที่เล่นเอ็กทีนอยู่นานก็เลยเกิดความคิดแผลงๆจะเปลี่ยนภาพมันแทนที่จะลบไปเฉยๆ

โค๊ดของข้อความ

/* แถบบนสุด */
#uptab{
width:680px;
float:left;
height:29px;
background: url(
URLของรูป) center top no-repeat;
}

แถบนี้บางคนจะมองข้ามความสำคัญ เพราะมันจะมีหรือไม่มีมันก็ไม่ได้ทำให้บลอคเราเน่าลงไปเลย การเปลี่ยนก็ง่ายๆเหมือนกับการใส่URLอื่นๆลงไปแทนที่อันเก่าก็เท่านั้น

อันที่เหมาะสม:หลังจากทดลองมาหลายอันก็ทำให้รู้ว่า แถบบนสุดนี้เหมาะกับline มากที่สุด ดังนั้นควรหาline
ที่เหมาะกับพื้นหลังของเรามาแทนที

background: url(URLของรูป) center top no-repeat;
}

ตรงตัวสีแดง เป็นส่วนที่เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้อยู่ส่วนไหน

center ตรงกลาง
left ซ้าย
right ขวา

แค่นี้เราก็จะได้มุมบนใหม่ ไม่เหมือนใครแล้วคะ

Credit:หัวสมองอันน้อยนิดของตัวเอง

Comment

Comment:

Tweet


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
#61 by dissertation writing services (182.178.35.138) At 2011-10-03 04:20,
Thank you for sharing this information. The information was very helpful and saved a lot of my time.
[url=http://abexercisesformenv.com]ab exercises for men[/url]
#60 by ab exercises for men (180.188.243.242) At 2011-10-01 00:10,
great post nice work
#59 by Dissertation Help` (119.155.1.251) At 2011-08-12 17:38,
This is a fantastic post,I have you bookmarked your web site to check out the latest stuff you post.
#58 by moonlight (117.203.5.153) At 2011-08-10 16:00,
Really nice blog this is and a great way to know the things which is necessary to know,great job you did.
#57 by Logo Design (116.71.33.103) At 2011-07-01 18:58,
The blog is quite amazing and wonderful and will help the students to understand the real and correct meaning of the structure, beautiful work.
#56 by Thesis professional writers (116.71.34.173) At 2011-06-15 15:11,
merapakistan-free web encyclopedia is one of the largest information base website in pakistan,pakistani web directory ,every thing about pakistan.
#55 by Mera Pakistan-Free Encyclopedia (182.178.28.197) At 2011-05-12 17:34,
thanks
#54 by johnkerry (182.178.28.197) At 2011-05-12 17:33,
#53 by Mera Pakistan (182.178.28.197) At 2011-05-12 17:32,
<a href=http://www.mybootsforsale.com>Louboutin Shoes</a> Is The Best Choice. You can see them wearing these <a href=http://www.mybootsforsale.com> Christian Louboutin </a> in red carpet which add more sexy,charming and elegant to those celebrities.In this summer, christian louboutin pumps innovate more style, color for your choices.Famous women are expect the new ones.Let’s waiting for the surprise that <a href=http://www.mybootsforsale.com/alexander-mcqueen-c-13.html> Christian Louboutin pumps </a> will offer to us.I think it must be an excting than ever for those women.

#52 by christian louboutin (59.58.158.14) At 2011-04-17 10:11,
Therefore, from this moment they are able to come along your good topic close to this good post and just create the best book reports e\'er.
[url=http://www.tiffanyandcousa.com]tiffany jewelry[/url]
#51 by ron (180.188.243.158) At 2011-04-14 15:13,
3.She is a good girl.She helped everyone.
#50 by wow gold (27.16.120.110) At 2011-03-21 17:40,
2.Everyone should have a love.Because love is pure.
#49 by runescape gold (27.16.120.110) At 2011-03-21 17:39,
1.Nice day, I feel very good
#48 by rs gold (27.16.120.110) At 2011-03-21 17:38,
your post is quite informative and i like way of your post Thanks a lot for sharing :-)

<a href="http://www.dissertationwritingguru.com/">dissertation writing services</a> | <a href="http://www.dissertationwritingguru.com/services.htm">dissertation services</a> | <a href="http://www.dissertationwritingguru.com/Buy_dissertation.htm">buy dissertation</a>
#47 by Dissertation Writing Services (110.37.16.103) At 2011-03-01 02:38,
Your blog is really helps for my search and i really like it.. Thanks a lot..:)

#46 by Dissertation Writing (119.155.87.9) At 2011-02-26 16:57,
Thanks for the great article here at your blog. I know it will help me and many others.
#45 by tiffany & co (125.63.74.104) At 2011-02-22 12:36,
Thanks for the great article here at your blog. I know it will help me and many others.
http://www.recovermacdata.tk
#44 by sam (125.63.74.104) At 2011-02-22 12:35,
very pretty blog.
#43 by tegaderm (119.155.40.233) At 2011-02-20 22:55,
lovely theme of the blog. I like this blog.
#42 by Logo Design (119.155.119.236) At 2011-02-19 18:55,
Hi... I read your post and I want to say that it is very good and informative. I like it and I appreciate you for your effort.Thanks..
#41 by dissertation writing service (119.155.119.186) At 2011-01-31 22:15,
Your blog is really helps for my search and i really like it.. Thanks a lot..:)
#40 by Buy Dissertation Online (116.71.42.137) At 2011-01-27 19:23,
it's good to see this information in your post, i was looking the same but there was not any proper resource, thanx now i have the link which i was looking for my research.
#39 by Dissertation Writing (116.71.42.137) At 2011-01-27 19:16,
Thanks for the piece of code! Found it to be very helpful!
#38 by clothing (91.202.130.94) At 2011-01-19 00:16,
where do i get the source?
#37 by hard drive recovery for mac (27.255.27.37) At 2010-12-19 14:19,
With the condition that I in some case was said that I would see on this a great site, I would never believe! What a manner, what a design, what a miracle!
#36 by plus size dresses (193.107.81.250) At 2010-11-26 23:31,
In case that I ever was told that I would see on this a great site, I would never believe! What a manner, what a design, what a wonder!
#35 by hoodia weight loss (78.31.178.242) At 2010-11-23 03:12,
where do we find the real source?
#34 by torrent site (27.255.27.37) At 2010-11-18 17:22,
I guess this is nice idea mang i'll try it later.
#33 by online degree (117.20.31.114) At 2010-10-14 13:59,
nice to seeu
#32 by Dissertation (182.178.59.72) At 2010-10-13 13:56,
very helpful to me,nice article,thanks to sharing
#31 by Dissertation (182.178.59.72) At 2010-10-13 13:56,
Excellent & remarkable post! I have been visiting various blogs for my Essay writing research . I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information......Regards
#30 by Eassy Writing (119.157.186.193) At 2010-09-28 14:30,
Prom Dresses: Find Online fashionable prom dresses, 2011 Prom Dresses, prom gown, cheap prom dresses
bridesmaid dresses, bridesmaid gowns, cheap bridesmaid
#29 by cosplay (114.222.92.11) At 2010-09-25 08:41,
The essays topics creating procedure is annoying, nevertheless university students should do that. Thence I would offer to order the research papers from college papers service, simply because it can save time.
#28 by custom research papers (91.201.66.6) At 2010-09-22 10:03,
Il decimo successo consecutivo di Obama dallo scorso 5 febbraio, nello stato del Wisconsin e nelle native (per lui) isole Hawaii, http://www.bootscheapoutlet.com
#27 by gucci outlet (112.94.195.26) At 2010-09-22 06:38,
Prom Dresses: Find Online fashionable prom dresses, 2011 Prom Dresses, prom gown, cheap prom

dresses
bridesmaid dresses, bridesmaid gowns, cheap bridesmaid
#26 by cosplay (114.222.168.21) At 2010-09-21 08:22,
Here’re extraordinary suggestions about the way to reach the academic success. Hence, you should read the knowledge about this good post and make the fantastic humanities essays. The more easy way is to look for the trustworthy an essay writing service and order term paper online. Hope this will help students.
#25 by asia essay paper (91.201.66.6) At 2010-09-02 09:58,
Fantabulous topic just about university! No doubts all of us faced any problems with thesis writing. It is particularly problematic when you have different vantage in life. I have had the identical problems until I have discover a company offer qualified writing services.
#24 by dissertation writing (91.201.66.6) At 2010-08-22 10:40,
If make a decision to perform the essay writer paper, you would have to understand that that demands huge efforts! Different people flush their written term paper, because they are not experienced enough! It’s tragic, but the buying essays service could assist such people any time they want.
#23 by order essays (91.201.66.6) At 2010-08-20 01:15,
Thanks a lot that you made the imazing issue connected with this good post. Though, to see the best writing services, you must read a lot about original essay.
#22 by writing services (91.201.66.6) At 2010-08-14 21:32,
You can buy essays and the term paper just about this good post. Supreme topic! Thanks!
#21 by buy essay (91.201.66.6) At 2010-08-13 05:14,
The issue related with essays would be taken by custom essays writing organization. Writng of term papers wasn’t a complication for fashionable people.
#20 by essays (91.201.66.6) At 2010-08-12 08:42,
You have to set top gains and you have to compose academic course works of amazing quality for it. Thence, you will probably need buy coursework. It can be you way to success.
#19 by buy coursework online (91.201.66.6) At 2010-08-11 00:57,
With the aim to foreclose the mistakes in some dissertation publication, that can be good to purchase the really good topic close to this good post at the thesis service in web. That is more simple to reach the academic success going this great way.
#18 by thesis writing service (91.201.66.6) At 2010-08-07 23:07,
That is not really expensive to see the dissertation writing receive the smashing ideas about this topic and bring it to buy thesis. And the essays writers thank you very much for that!
#17 by dissertation writing (91.201.66.6) At 2010-08-06 16:00,
Various people in all countries take the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans</a> in various creditors, because that's comfortable and fast.
#16 by Luna26Corinne (91.201.66.6) At 2010-08-02 14:31,
คนสวยนา่ร๊ากจัง
#15 by (182.52.157.250) At 2010-07-05 17:43,
สวยยยมากกกกกกกกกกกกกกกกกกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ...............................................
เพื่อนเราจเสรทสอร อ่พะ
#14 by (61.19.51.178) At 2010-06-18 10:03,
เรา ชอบ อาะ


ขอบจัยยยนะ

เด๋วมาเอา อีก นะ


ทามรายยยออา อ่ะ
+
#13 by นิน (61.19.51.178) At 2010-06-18 10:02,
ขอบคุณค๊าา า ,,*

Hot!
#12 by `iS ,, n ueng ★ At 2009-04-24 18:42,