2007/Feb/16

จากที่แจกการใส่เพลงไปแล้วเราก็จะมาแจก เพลงกันบ้าง ^O^


O - 正.反.合 : Dong Bang Shin Ki


โค๊ดด้านล่างเป็นโค๊ดที่เล่นเองอัติโนมัติแล้ววิ่งเพียงรอบเดียว
หากใครสงสัยการลงโค๊ดมา ที่นี่ ค่าO -
正.反.合 : Dong Bang Shin Ki

[믹키] Yo! U-Know Let's try some noisy beat.
(มิคกี้) Yo! U-Know Let's try some noisy beat.

[유노] "O"-"O"-"O" let's do this.
(ยูโน) "O"-"O"-"O" let's do this.

[영웅] 한걸음 물러서 지금 이 시대를 돌아본다면
(ยองอุง) ฮันกอลรึม มุลรอซอ ชีกึม อี ซีแดรึล ทลรอบนดามยอน
[믹키] 원리도, 원칙도, 절대 진리도 없는 것
(มิคกี้) วอนรีโด, วอนชิกโด, ชอลแด ชินรีโด ออบนึน กอด
[영웅] 시대 안의 그대 모습은 언제나 반(反) 이었나
(ยองอุง) ซีแด อันเน คือแด โมซึมบึน ออนเจนา พัน อีออดนา
[믹키] 현실에 없는 이상(理想)은 이상형일 뿐 "O"
(มิกกี้) ฮยอนซิลเร ออบนึน อีซังอึน อีซังฮยองอิล ปุน"O"
([최강]So Why you diggin')
((ชเวกัง)So Why you diggin')

[시아] "O"-----
(ซีอา) "O"-----
[최강] 이제 난 두려워, 반대만을 위한 반대
(ชเวกัง) อีเจ นัน ทูรยอวอ, พันแดมันนึล วีฮัน พันแด
[시아] "O"-----
(ซีอา) "O"-----
[최강] 끝도 없이 표류하게 되는 걸
(ชเวกัง) กึทโด ออบซี พยูรยูฮาเก ทเวนึน กอล

*[All] 나 이제 찾는 건, 합(合)을 위한 노력일 뿐 나와 같은 손을,
*(All) นา อีเจ ชัดนึน กอน, ฮับบึน วีฮันโน รยอกกิล ปุน นาวา คัททึน ซนนึล,
한 외침을 꿈이 실현 되는 걸 갈망하는 자여..
ฮัน เวชิมมึล กุมมี ซิลฮยอน ทเวนึน คอล คัลมังฮานึน ชายอ ..
그대 곁에 정의라는 모습의 용기를
คือแด คยอทเท ชองเอรานึน โมซึบเบ ยงกีรึล

[유노] You, Know, 절대 절명, 그대들의 논쟁엔 논리가 없어
(ยูโน) You, Know, ชอลแด ชอลมยอง, คือแดดึลเร นนแจงเอน นนรีกา ออบซอ
누구도, 듣지 못하면, 열지 못하면, 절대 해답을 찾을 수 없어
นูกูโด, ทึดจี มดฮามยอน, ยอลจี มดฮามยอน, ชอลแด แฮดับบึล ชัดจึล ซู ออบซอ
[믹키] 난 가야 돼, 가야 돼. 나의 반(反)이 정(正). 바로 정(正).
(มิคกี้) นัน กายา ทแว, กายา ทแว. นาเอ พันอี ชอง. พาโร ชอง.
바로잡을 때까지,
พาโรจับบึล แตกาจี,
정.반.합 의 노력이, 언젠가 이 땅에, 꿈을 피워 낼꺼야
ชอง พัน ฮับ เอ โน รยอกกี, ออนเจนกา อี ตังเอ, กุมมึล พีวอ แนลกอยา

[시아] 작은 꿈이라 해도 모두 같은 곳을 바라본다면,
(ซีอา) ชักกึน กุมมีรา แฮโด โมดู คัททึน กดซึล พาราบนดามยอน
[최강] 끝도 없이 새로워져, 없던 길도 만들어가
(ชเวกัง) กึดโด ออบซี แซโรวอจยอ, ออบดอน คิลโด มันดึลรอกา
[시아] 나의 반(反)의 무게로 흐름들을 막아서는 안 되지
(ซีอา) นาเอ พันเน มูเกโร ฮือรึมดึลรึล มักกาซอนึน อัน ทเวจี
[최강] 언제나 공존할 수 있는 걸
(ชเวกัง) ออนเจนา คงจนฮัล ซู อิดนึน คอล

[영웅] "O"-----
(ยองอุง) "O"-----
[믹키] 모든 게 두려워, 나의 길은 맞는 걸까
(มิคกี้) โมดึน เก ทูรยอวอ, นาเอ คิลรึน มัดนึน คอลกา
[영웅] "O"-----
(ยองอุง) "O"-----
[유노] 목적 없는 싸움들은 아닌가
(ยูโน) มกจอก ออบนึน ซาอุมทึลรึน อานินกา

[시아] 아름다운 조화를, 변함없는 믿음을 만들 수가 있다면
(ซีอา) อารึมดาอุน โชฮวารึล, พยอนฮัมออบนึน มิดดึมมึล มันดึล ซู คา อิดดามยอน
[영웅] 한 그루의 나무가 되어, 더 큰 숲을 이루는 게 가치 있을꺼야
(ยองอุง) ฮัน คือรูเอ นามูกา ทเวออ ทอ คึน ซุพพึล อีรูนึน เก คาชี อิดซึลกอยา

[유노] 우린 큰 시련들을 경험했었지. 마치 암흑 속에 있는 것
(ยูโน) อูริน คึน ซีรยอนดึลรึล คยองฮอมแฮดซอดจี. มาชี อัมฮึก ซกเก อิดนึน คอด
[믹키] 잘못된 선택이라 후회한다 해도, 절대
(มิกกี้) ชัลมดทเวน ซอนแทกกีรา ฮูฮเวฮันดา แฮโด, ชอลแด
[All] 멈추지는 마.. 멈추지는 마
(All) มอมชูจีนึน มา.. มอมชูจีนึน มา..

[최강] "O"-----
(ชเวกัง) "O"-----
[시아] 두려워하지마, 삶은 계속 되고 있어
(ซีอา) ทูรยอวอฮาจีมา, ซัลมึน กเย ซก ทเวโก อิดซอ
[최강] "O"-----
(ชเวกัง) "O"-----
[시아] 이제 모든 건, 제자리를 찾는 것
(ซีอา) อีเจ โมดึน คอน, เชจารีรึล ชัดนึน คอด

*[All] 나 이제 찾는 건, 합(合)을 위한 노력일 뿐 나와 같은 손을, 한 외침을
*(All) นา อีเจ ชัดนึน คอน, ฮับบึน วีฮัน โน รยอกกิล ปุน นาวา คัททึน ซนนึล, ฮัน เวชิมมึล
꿈이 실현 되는 걸 갈망하는 자여.. 그대 곁에 정의라는 모습의 용기를
กุมมี ซิลฮยอน ทเวนึน คอล คัลมังฮานึน ชายอ .. คือแด คยอทเท ชองเอรานึน โมซึบเบ ยงกีรึล

[유노] 네가 속한 사회는 모두 정,반,합(正.反.合)의 흐름 속에서
(ยูโน) เนกา ซกฮัน ซาฮเวนึน โมดู ชอง, พัน, ฮับ เอ ฮือรึม ซกเกซอ
[믹키] 끝도 없이 새로워져, 없던 길도 만들어가
(มิคกี้) กึดโด ออบซี แซโรวอจยอ, ออบดอน คิลโด มันดึลรอกา
[영웅,최강] 나의 반(反)의 무게로 흐름들을 막아서는 안 되지
(ยองอุง,ชเวกัง) นาเอ พันเอ มูเกโร ฮือรึมทึลรึล มักกาซอนึน อัน ทเวจี
[최강] Ah--
(ชเวกัง) Ah--

[All] "O"-----
(All) "O"-----

เครดิต
http://www.popcornfor2.com

หากเราหาคำแปลเจอก็จะเอามาลงนะคะ

Comment

Comment:

Tweet


แล้วจะเอาโค้ดไปไงอ่ะ คลุมดำก้อไม่ได้
ลากก้อไม่ได้อ่ะ งง
ว้าวขอบคุงมากๆๆๆๆนะค่ะ
#1 by CHOMPOO At 2007-02-17 17:24,