2007/Feb/17

โค๊ดด้านล่างเป็นโค๊ดที่เล่นเองอัติโนมัติแล้ววิ่งเพียงรอบเดียว
หากใครสงสัยการลงโค๊ดมา ที่นี่ ค่าSky: Dong Bang Shin Ki

แจจุง)ฮาเร วาตารุ โซรา ทาคาคุ โดโค มาเด โม เต โอ โนบาชิ
ฮิคาริ คาโอราดาจุอุ อาบิเตะ
ซาวากิ ดาสุ มุเน โน โคโด วาซุเรราเรนาอิ นาสุ นิ ชิโย
คิมิ กา โคโค นิ อิรุ คารา
(มิคกี้)นูกิซุเตเตยุคุ คิซุ โม อิตามิ โม
จิยูอุ ดาเค ดาคิชิเมะเตะ อะชิตะ นิ มุคาอุ โย

(รวม)ทาอิโยอุ กา อิมา โบคุระ โน อุเอะ เด คากายาคิ ซุซุเครุ คารา
(ชางมิน)โคโน นาสุ วา เออิเยน นิ โอวาราไน believe in me
(รวม)ซูคินา คานจิ เด ทาโนชิเมบา อิอิ
คูริคาเอสุ everything all right

(เซีย)นานิ โม คา โม อาซูอิ เซคาอิ นิ โทโดเคะ
(ชางมิน)มิมามิคาเซะ ฟุคุ บาโช เด มิสุเมรุ มิชิ โน ซาคิ วา
ยูเรรุ ชินอึนคิโร โน คานาตา
(ยุนโฮ)ยูเมะ วา โบคุรา นิ นานิ คา สุทาเอะเตะ มาเอะ นิ ซูซุมุ ทาเมะ
โคโคโร ซุโยคุซาเซรุ โย

(มิคกี้)อิชิโด ชิคานาอิ เคียวโอ โท อิอุ ฮิ นิ โอโมอิคิริ บุซุคาเรบา โทบิรา วา ฮิราคุ โย

(รวม)มิอาเกเรบา โซรา มิโอโรเซบา อุมิ
โซโคนิ โบคุรา วา อิคิเตะ
(ชางมิน)โคโน นาสุ นิ เมกูริ อาเอตา คิเซคิ believe you

(รวม)วาเรตเต ยูโคอุ คิมิ โท อิโช นิ โทบิดาเซะบา everything all right
(เซีย)คากิริ นาคุ ฮาเร วาตารุ อาโน โซรา เอ
(รวม)ทาอิโยอุ กา อิมา โบคุรา โน อุเอ เด คากายาคิ ซูซูเคะรุ คารา
(ชางมิน)โคโน นาสุ วา เออิเยน นิ โอวาราไน believe me
(รวม)ซุคิ นา คานจิ เด ทาโนชิ เมบา อิอิ
คุริคาเอซุ everything all right
(เซีย)นานิโม คาโม อาสุอิ เซคาอิ นิ โทโดเคะ

เครดิต
http://www.popcornfor2.com

Comment

Comment:

Tweet


2cdec686f1ff09c4a2ccc747f9377ccb
#1 by John Doe (89.149.227.98) At 2008-01-27 23:15,